Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Tính vận tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng

    Một viên bi khối lượng 100g được đặt vào đầu lò xo có độ cứng 10N/m theo phương ngang. Nén lò xo 1 đoạn 10cm rồi buông ra. Tính vận tốc của viên bi khi viên bi chuyển động qua vị trí cân bằng, bỏ qua ma sát.
Top