Kết quả tìm kiếm

  1. Đỗ Mai Byun

    Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng

    1 vật có khối lượng 400g ở độ cao 2 m so vs mặt đất đc ném lên cao theo phương thẳng đứng vs vận tốc đầu 39km/h. Lấy g =10m/s2. Wđ=20 Wt=8 W=28 Tính vận tốc của vật tại vị trí vật có Wt/Wđ=20% "Giải giúp em vs ạ"
Top