Kết quả tìm kiếm

  1. pkokkoy

    Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V

    Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V khi mạch dao động tự do người ta đo được dòng điện cực đại I=1 mA tìm giá trị điện dung của tụ điện
Top