Kết quả tìm kiếm

 1. Layna

  Quá trình đẳng tích - ĐL Sác-lơ

  Một ruột xe có thể chịu được áp suất 2,35.10^5pa. Ở nhiệt độ 270C áp suất khí trong ruột xe là 2.10^5 pa. a. Hỏi khi nhiệt độ 400C thì ruột xe có bị nổ hay không? Vì sao? b. Ở nhiệt độ nào thì ruột xe bị nổ. Xem rằng thể tích của ruột xe không thay đổi.
 2. Layna

  Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m.

  Một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi có chiều cao thẳng đứng 15m. Bỏ qua ma sát a) Tính thế năng của quả bóng khi nó ở trên đỉnh đồi b) Tính vận tốc quả bóng khi chạm đến đáy đồi
 3. Layna

  Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển

  Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển. Tìm thế năng của thợ lặn ở đỉnh vách đá và khi anh ta ờ dưới nước 2m, lấy mực nước biển làm mốc thế năng.
 4. Layna

  Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A

  Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A, biết r=20cm, g=10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Tìm thế năng tại A, B, C, D, E. Chọn gốc thế năng là mặt phẳng nằm ngang
 5. Layna

  Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h

  Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h. Lấy g =10m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Xác định a/ Cơ năng ban đầu của vật b/ Độ cao cực đại mà vật đạt được c/ Vận tốc cực đại mà vật đạt được d/ Khi rơi xuống độ cao 5m thì vận tốc của vật là...
Top