Kết quả tìm kiếm

  1. tnphaat

    Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương...

    Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương thẳng đứng vào chậu đựng thủy ngân sao cho khoảng cách từ mặt thủy ngân trong ống đến đầu trên của ống là h cm. Áp suất khí quyển là H (cmHg). Tìm chiều cao của cột không khí trong ống trong các trường hợp sau : a) Lấy tay bịt đầu trên của...
Top