Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tính vận tốc của vật lúc chạm đất

    Từ đô cao 5m so vơi mặt đất, 1 vật được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s. Tính vận tốc của vật lúc chạm đất
Top