Kết quả tìm kiếm

  1. ngha7196

    Vật lý 10

    Một vật có khối lượng m = 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s từ mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí. a) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được. b) Hỏi ở độ cao nào thì động năng bằng nửa thế năng. c) Hỏi ở độ cao...
Top