Kết quả tìm kiếm

  1. Hann

    Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60°

    Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60° tính: a. Góc khúc xạ r. Vẽ hình b. Góc hợp bởi phương xuất tia tới và phương của tia khúc xạ
Top