Kết quả tìm kiếm

  1. diadia

    Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng...

    Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném. b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
  2. diadia

    làm thế nào ạ

    Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném. b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
Top