Kết quả tìm kiếm

 1. missyou1946

  Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu?

  Một con lắc đơn có chiều dài l dao động với chu kì T, cắt bớt một phần dây treo thì con lắc có chu kì dao động nhỏ là $\dfrac{2T}{3}$. Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? ( với lại mọi người cho mình hỏi chu kì dao động nhỏ là như thế nào vậy ? )
 2. missyou1946

  Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ?

  Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng $\lambda _1=0,2\mu m; \lambda _2=0,4\mu m$ vào catot của 1 tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là $v_1 và v_2=\dfrac{1}{2}v_1$. Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ?
 3. missyou1946

  Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu?

  Một nguồn sóng cơ dao động điều hòa tần số 100Hz, Khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu ?
 4. missyou1946

  Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ?

  Một con lắcđơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha _0=0,1 rad$ tại nơi có g=$10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài $s=8\sqrt{3}cm$ với tốc độ v=20 cm/s. Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ?
 5. missyou1946

  Tốc độ dao động cực đại của vật bằng?

  Một chất điểm dao động điều hòa , tại thời điểm $t_1, t_2$ li độ và vận tốc tương ứng $x_1=8\sqrt{3} cm , v_1=20 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) , x_2=8\sqrt{2} cm , v_2=20\sqrt{2}cm$. Tốc độ dao động cực đại của vật bằng?
 6. missyou1946

  Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu

  Kim loại dùng làm catot của 1 tế bào quang điện có công thoát là 2,2 eV , Chiếu vào catot 1 bức xạ điện từ có bước sóng $\lambda$, để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt 1 hiệu điện thế hãm $U_h=U_{K_A}$=0,4V. Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu ? làm chi tiết cho em với ạ ( áp...
 7. missyou1946

  Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là

  Kim loại dùng làm catot của 1 tế bào quang điện có công thoát là 2,2 eV , Chiếu vào catot 1 bức xạ điện từ có bước sóng
 8. missyou1946

  Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch

  Khi đặt điện áp không đổi 30V vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=$\dfrac{1}{4\pi }$ H thì dòng điện1 chiều có cường độ 1A. Nếu đặt 2 đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos \left(120\pi t \right)$ V. Viết biểu thức của cường độ dòng đện...
 9. missyou1946

  Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1=I+0\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{4} \right) A$. Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2=I_0\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{12} \right)A$...
 10. missyou1946

  Gái trị của r bằng bao nhiêu

  Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần $R=50\Omega $. Điện áp 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức $u=100\sqrt{2}\left(100\pi t+\dfrac{\pi }{2} \right)$ . Gái trị của r bằng bao nhiêu
 11. missyou1946

  Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kì là

  Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V và tần số f=50Hz. Biết đèn sáng giữa 2 cực không nhỏ hơn 155V. Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 s là đáp án là 100 lần ạ
 12. missyou1946

  Thời gian bóng đèn sáng trong 1 chu kì là

  Một chiếc đèn neon đặt dưới 1 điện áp xoay chiều 119V-50Hz. Nó chỉ sáng lên khi điện áp tức thời giữa 2 đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong 1 chu kì là (đáp số là 0,013s ạ)
 13. missyou1946

  Pha của dòng điện so với điện áp là

  Đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh 1 điện áp xoay chiều $u=U_0\cos \left(\Omega t\right)$, kí hiệu $U_L , U_R , U_C$ tương ứng là điện áp hiệu dụng ở 2 đầu điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm ( cảm thuần ) L và tụ điện C. Khi $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}U_R=2U_L=U_C$ thì pha của dòng điện...
 14. missyou1946

  Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là

  Một dòng điện xoay chiều $i=2\cos 100\pi t$ qua 1 dây dẫn. Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là 0 $\dfrac{4}{100\pi }$ $\dfrac{3}{100\pi }$ $\dfrac{6}{100\pi }$
 15. missyou1946

  Khoảng thời gian 1 đèn tắt là

  Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, điện áp mồi của đèn là 110$\sqrt{2}$ V. Biết trong 1 chu kì dòng điện đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần. Khoảng thời gian 1 đèn tắt là $\dfrac{1}{150}$ $\dfrac{1}{50}$ $\dfrac{1}{300}$ $\dfrac{2}{150}$ Mình ra kết quả bằng $\dfrac{1}{100}$ bạn...
 16. missyou1946

  Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng

  Mắc vào đèn neon 1 nguồn điện xoay chiều có biểu thức $u=220\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)$ V. Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thỏa mãn $|u|\geq 110\sqrt{2}$ V . Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng $\dfrac{2}{1}$ $\dfrac{1}{2}$...
 17. missyou1946

  Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=120V$ tần số f=60Hz vào 2 đầu 1 bóng đèn hunhf quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đèn không nhỏ hơn $60\sqrt{2}$. Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là 2 lần 0,5 lần 3 lần 1/3 lần đáp án là A ạ
 18. missyou1946

  Điện áp giữa 2 đầu mạch bằng

  Một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right) V , i=2\cos s\left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right) A$ . Tại thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng -1A và đang giảm thì sau đó $\dfrac{1}{200} s$...
 19. missyou1946

  Điện áp giữa hai đầu mạch bằng

  Một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là $u=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right) V , i=\sqrt{3}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) A$ . Tại thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,5A và đang tăng thì sau đó $\dfrac{1}{75}$ s...
 20. missyou1946

  Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s

  Sóng dừng trên dây có tần số f=20Hz và truyền đi với tốc độ 1,6 m/s. Gọi I mà 1 vị trí của 1 nút sóng M;N là 2 vị trí cân bằng của 2 phần tử trên dây cách I lần lượt là 9cm và $\dfrac{28}{3}$ cm và ở 2 bên của I, tại thời điểm $t_1$, li độ của phần tử tại điểm N là $2\sqrt{2}$ Xác định li độ của...
Top