Kết quả tìm kiếm

  1. tudat1402

    Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0

    Một con lắc lò xo dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình dao động $x = Acos(ωt+φ)$ (t đo bằng s). Thế năng của con lắc có phương trình $W_t = 0,0108 + 0,0108\sin(8πt)$ (J), vật nặng có khối lượng 100 g. Lấy $π^2= 10$. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x...
Top