Kết quả tìm kiếm

  1. Mignonne

    Độ dời của bulong trong khoảng thời gian từ lúc Bulong rời trần cho đến khi chạm sàn thang máy.

    Một buồng thang máy, có khoảng cách giữa trần và sàn là 2, 7m, bắt đầu từ mặt đất chuyển động đi lên với gia tốc không đổi hướng lên là 1, 2m/$s^2$. Sau khi thang xuất phát 2s, một chiếc bulong ở trên trần trang máy bị long ra, rời khỏi trần. Hãy xác định: 1) Khoảng thời gian từ lúc Bulong rời...
Top