Kết quả tìm kiếm

  1. Nghinghi2000

    Tính thời gian viên đạn rơi xuống đất ?

    Một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng có độ cao 160 cm với vận tốc ban đầu Vo= 4m/s theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy $g= 10m/s^2$. a) Tính thời gian viên đạn rơi xuống đất ? (4₫) b) Tính tầm bay xa của viên đạn? (4₫)
Top