Kết quả tìm kiếm

  1. Thuhuyenfls

    Quang

    Một hồ nước có độ sâu H. Một người ngồi trên thuyền quan sát đáy hồ từ gần tới xa. Độ sâu biểu kiến thay đổi ra sao.
Top