Kết quả tìm kiếm

 1. Muộn

  C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch

  $Z_{L}=\omega L=50\rightarrow L=\dfrac{50}{\omega }$ $Z_{C}=\dfrac{1}{\omega C}=100$ $\rightarrow LC=\dfrac{1}{2\omega ^{2}}$ $\omega '=80\pi =\dfrac{1}{\sqrt{L\left(C-\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\right)}}$ Thế LC, L vào phương trình trên tìm được $\omega =40\pi $
 2. Muộn

  Fan Lệ Rơi điểm danh nào! :)

  Fan Lệ Rơi điểm danh nào! :)
 3. Muộn

  Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây

  $Q= 2Q_{o}\rightarrow Q_{o}=\dfrac{Q}{2}\rightarrow I_{o}=\dfrac{\omega Q}{2}$
 4. Muộn

  chúc mừng sinh nhật ^^

  chúc mừng sinh nhật ^^
 5. Muộn

  Tần số góc của dao động có giá trị là

  Theo bdt bunhiacopxki ta có: $\left(\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{9}\right)\left(16x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}\right)\geq \left(x_{1}+x_{2}\right)^{2}$ $\rightarrow x_{1}+x_{2}\leq \dfrac{25}{12}$ $\rightarrow A=[x_{1}+x_{2}]_{max}=\dfrac{25}{12}$ $F_{max}=m\omega ^{2}A\rightarrow \omega =8$
 6. Muộn

  bằng mình!

  bằng mình!
 7. Muộn

  L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây:

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi được. Khi $Z_{L}=Z_{L_1}$ hoặc $Z_{L}=Z_{L_2}=2Z_{L_1}-122$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị là 280V . Biết tổng trở của đoạn mạch RC là 128 $\Omega $. Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại...
 8. Muộn

  https://www.youtube.com/watch?v=7a1pOYP7NkE

  https://www.youtube.com/watch?v=7a1pOYP7NkE
 9. Muộn

  C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$

  Khi C thay đổi $U_{C_{max}}$ ta có : $\tan _{\varphi_{1}}=\dfrac{R}{Z_{L}}$ $\cos \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$ Khi C thay đổi đến giá trị mà khi đó $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R thì: + $Z_{C}=2Z_{L} \rightarrow \cos \varphi...
 10. Muộn

  Hệ số công suất của mạch có giá trị ?

  Gọi $f_{o}$ là tần số xảy ra cộng hưởng, khi đó : $f_{o}^{2}=3f_{1}.f_{1}\rightarrow f_{o}=\sqrt{3}f_{1}$ $Z_{L}=Z_{C}=1$ $\rightarrow$ Khi tần số mạch đang có giá trị $f_{1}$ thì: $Z_{L_1}=\dfrac{1}{\sqrt{3}},Z_{C_1}=\sqrt{3}$ Mà ta có: $\dfrac{U^{2}}{R}\cos ^{2}\varphi...
 11. Muộn

  Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH

  Vì trong quá trình dao động ta luôn có: $\left|x_{1} \right|<\left|x_{3} \right|$ Và $x_{1}$ và $x_{3}$ biến thiên ngược pha nên: $x_{13}=x_{1}+x_{3}=\left(A_{3}-A_{1}\right)\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)=A_{13}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)$ Giải hệ phương...
 12. Muộn

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $\omega =\omega _{2}$ bằng

  $\cos \varphi _{1}=\cos \varphi _{2}=\dfrac{2U_{1}U_{2}}{U_{1}^{2}+U_{2}^{2}}$ $\rightarrow \cos \varphi _{2}=0,71$
 13. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị $f_{2}$ :

  Đặt điện áp xoay chiều $u = U_{0}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ (V) có $f$ thay đổi và $2R^{2}C=L$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Khi $f=f_{1}=150$ (Hz) thì điện...
 14. Muộn

  cảm ơn cậu nha! :)

  cảm ơn cậu nha! :)
 15. Muộn

  Cậu có tổng hợp đề thi thử 2014 lại không? cho mình xin ít với, thanks!

  Cậu có tổng hợp đề thi thử 2014 lại không? cho mình xin ít với, thanks!
 16. Muộn

  dành 2 ngày còn lại này ôn văn :)), chưa có chữ gì hết.

  dành 2 ngày còn lại này ôn văn :)), chưa có chữ gì hết.
 17. Muộn

  Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục...
 18. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất

  Từ cái công thức trên suy ra cả mà: +$\omega _{C}=\dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}$, $\omega _{L}=\dfrac{1}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}}$ $\rightarrow \omega _{C}\omega _{L}=\dfrac{1}{LC}=\omega _{o}^{2}$ Thay vào trên thì được các dạng khác nhau.
 19. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất

  Ý bạn là công thức này: +$U_{L_{max}}=U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{f_{C}}{f_{L}}\right)^{2}}}$ Ta có: +$\omega _{C}=\dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}$, $\omega _{L}=\dfrac{1}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}}$ $\rightarrow \dfrac{\omega _{C}}{\omega...
Top