Kết quả tìm kiếm

  1. olaf241

    Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm...

    Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm (L, r) tụ điện C và điện trở R. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và tụ điện, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM lệch pha 7π/12 so với uAN. Biết rằng...
Top