Kết quả tìm kiếm

  1. NgọcÁnh...

    Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều...

    Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều điện trở k đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=200cos100πt a) tính tổng trở của mạch và số chỉ ampere kế b) viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời giữa 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn...
Top