Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Câu 8 a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở...

    Câu 8 a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 370C thì áp suất trong bình là bao nhiêu? Coi thể tích của bình không thay đổi. b. Người ta điều chế khí hiđro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 2,5atm. Tính thể tích khí phải lấy từ bình...
  2. F

    một vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng dài 1 m và cao 0,2 m tính hệ số ma sát giữa vật và mặt...

    Một vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng dài 1 m và cao 0,2 m tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng (vẽ hình rõ giúp mk nha)
Top