Kết quả tìm kiếm

 1. thien than cua gio

  Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm

  Cho đoạn mạch AB không phân nhánh gồm R, L, C thay đổi được, một điện trở hoạt động 100 ôm. Giữa A, B có điện áp xoay chiều ổn định $u=110 \cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ Cho C thay đổi $C=\dfrac{125}{3\pi } \mu F$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu là lớn nhất. Biểu thức điện áp...
 2. thien than cua gio

  Biểu thức i qua mạch là

  Mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R=40\Omega $ ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Hiệu điện thế tức thừi hai đầu đoạn mạch $u=80 \cos 100 \pi t$và đặt điện áp hiệu dụng $U_{L}=40V$ Biểu thức i qua mạch là: $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}...
 3. thien than cua gio

  Viết biểu thức $ u_{MB}$

  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp hai đầu AB, R mắc vào MN, C mắc vào NB. Biểu thức sòng điện trong mạch là i=$I_{0}$cos $100\pi $t (A) Điện áp trên đoạn AN có dạng$ u_{AN}=100\sqrt{2} \cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ (V) và lệch pha$90^{0}$ so với điện áp của đoạn mạch MB...
 4. thien than cua gio

  Ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng bao nhiêu ?

  Một bản hai mạt song song có bề dày 6cm, chiết suất n=1,5 được đạt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20cm. A)ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng bao nhiêu ? B) ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách bản hai mặt song song một khoảng bao nhiêu ?
 5. thien than cua gio

  Tính suất điện động trung bình

  Một khung dây hình chữ nhật có diện tích là 200cm. Gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc $\omega =100\pi...
 6. thien than cua gio

  Tỉ số $\dfrac{q_1}{q_2}$ bằng bao nhiêu

  Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng khối lượng. Hai vật nặng của hai cn lắc đó mang điện tích lần lượt là $q_1$ và $q_2$. Chúng được đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động bé của con lắc lần lượt là $T_1=2T_0$ và $T_2=\dfrac{2}{3}T_0$ với $T_0$ là chu kì...
 7. thien than cua gio

  Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng

  Một đồng hồ quả lắc đếm giây coi như co lắc đơn có chu kì chạy đúng là 2s. Mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh 1 phút. Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng($g=9,8m/m^{2}$) tăng 1,37mm giảm 1,37mm tăng 0,37mm giảm 0,37mm
 8. thien than cua gio

  PTDĐ con lắc là:

  Một con lắc đơn dao động ở nơi có gia tốc trọng trường $g=10m/s^{2}$, trong 2 phút 40 giây thực hiện được 100 dao động. Lấy $ \pi ^{2}=10$. Từ vị trí cân bằng kéo ra một cung 3cm rồi đấy nhẹ với $v=5\pi cm/s$ theo phương vuông góc dây treo. Chọn gốc thời gian là lúc nó qua VTCB theo chiều dương...
 9. thien than cua gio

  PTDĐ đối với li độ dài của con lắc là

  Một con lắc đơn dài l=20cm treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1rad về phía phải, rồi truyền cho nó vận tốc bằng 14cm/s theo phương vuông góc với dây về phía vị trí cân bằng. Coi con lắc dao động điều hòa, chọn chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang...
 10. thien than cua gio

  Chiều dài ban đầu của con lắc là.

  Trong cùng một khoảng thời gian, một con lắc thực hiện 15 dao động. Giảm bớt chiều dài đi 16cm thì số dao động tăng lên 25 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là. 50cm 25cm 40cm 20cm
 11. thien than cua gio

  Biên độ dao động của con lắc là

  Một con lắc có chiều dài l=80cm treo tại nơi có $g=9,8m/s^{2}$. Kéo con lắc khỏi VTCB một góc lệch $\alpha =0,1rad$ về phía trái rồi truyền cho nó một vận tốc 14cm/s theo phương vuông góc với dây và hướng về phía VTCB. Biên độ dao động của con lắc là. 2cm $2\sqrt{2}cm$ $4\sqrt{2}cm$ 4cm
 12. thien than cua gio

  Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu?

  Chất điểm $m=50g$ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng biên độ 10 cm và cùng tần số góc $10rad/s$. Năng lượng của dao dao động tổng hợp bằng 25mJ. Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu: 0 $\dfrac{\pi }{3}$ $\dfrac{\pi }{2}$ $\dfrac{2\pi }{3}$ Một vật thực...
 13. thien than cua gio

  Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là

  Một dao động điều hòa, tại thời điểm t vật có vận tốc là 50cm/s. Biết sau đó 3/4 chu kì vật có gia tốc là $5m/s^{2}$. Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là $\dfrac{\pi }{5}s$ $\dfrac{2\pi }{15}s$ $\dfrac{\pi }{15}s$ $\dfrac{2\pi }{5}s$
 14. thien than cua gio

  Sau 1/4 chu kì thế năng của vật tăng gấp ba lần, động năng của vật là

  Một dao động điều hòa tại thời điểm t vật có thế năng là 0,3J. Biết sau đó 1/4 chu kì thế năng của vật tăng gấp ba lần, động năng của vật khi đó là: 1,2J 0,3J 0,9J 0,1J
Top