Kết quả tìm kiếm

  1. taetae1912

    Bài tập động lực học chất điểm

    1 xe bắt đầu chuyển động chậm dần đều sau thời gian 20 giây vận tốc đầu là 36km/h a. Tính quãng đường và vận tốc vật đạt được sau khi chuyển động được 30s b. Sau đó xe chuyển sang trạng thái chậm dần đều và đi thêm được 100m thì dừng lại. Tính v tb từ lúc chuyển động đến lúc dừng và vẽ đồ thị...
Top