Kết quả tìm kiếm

 1. hoainiem_2007

  Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó

  Lời giải: Nhận xét: Hai vật sẽ gặp nhau lần đầu tại vị trí đối xứng qua Ox mà N nằm ở góc phần tư thứ nhất còn M ở góc phần tư thứ 4 Ta có:$\omega _N=5\omega _M$ nên khi gặp nhau thì M và N đã quét được các góc $\varphi $ và $5\varphi $ Do đối xứng qua Ox nên dễ dàng tìm được $\varphi =30^0$...
 2. hoainiem_2007

  Giá trị của $X$ gần với giá trị nào sau đây:

  Bài này chỉ có thử các bộ là nhanh nhất. Ta có: $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{5}{3}$ nên các bộ số của $k_1,k_2$ có thể là $\left(5;3\right); \left(10;6\right); \left(15; 9\right) ;\left( 20;12\right);....$ Mà tổng số vân sáng đơn sắc là 26 nên dễ dàng "mò" được $\lambda_2=0,56$ Chọn D Phải nói...
 3. hoainiem_2007

  C biến thiên Tìm U ?

  Khi $C=C_3$ thì $P=\dfrac{P_{max}}{2} \rightarrow Z_C=Z_L+R$ Mặt khác $Z_C=\dfrac{R^2+Z_L^{2}}{Z_L} \rightarrow R=Z_L$ Ta có công thức: $U_C=U_{C-M}\left(\cos \varphi +\cos \varphi _0\right)$ với $\tan \varphi _0=\dfrac{R}{Z_L}$ $\rightarrow \varphi _0=\dfrac{\pi...
 4. hoainiem_2007

  So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định x?

  Bài toán: Một rađa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lý Sơn có tọa độ $15^{0}29^{'}B, 108^{0}12^{'}Đ$ phát tín hiệu ra sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD981 có tọa độ $15^{0}29^{'}B,111^{0}12^{'}Đ$. Cho bán kính Trái Đất là $6400km$, tốc độ lan truyền sóng dài là $\dfrac{2\pi }{9}c$, và...
 5. hoainiem_2007

  Tốc độ của electron đến B gần giá trị nào

  Dễ dàng tìm được $A=2,8.10^{-19}J \rightarrow W_{đ1}=7,72.10^{-20}J$ Áp dụng định lí biến thiên động năng: $\dfrac{m.v^2}{2}-W_{đ1}=e.U_{BA}\rightarrow v=1,1.10^{-6}$ A là đúng rồi.
 6. hoainiem_2007

  Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là:

  Đâu cần đao to búa lớn thế :v $H_1=1-\dfrac{4P}{U^2\cos ^2\varphi} \rightarrow \dfrac{P}{U^2\cos ^2\varphi}=0,05$ $H_2=1-\dfrac{3P}{U^2\cos ^2\varphi}=1-0,15=0,85$ :3
 7. hoainiem_2007

  30+5=35

  30+5=35
 8. hoainiem_2007

  Các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và x0. Giá trị của x0 là.

  Bạn chỉ cần đạo hàm hai vế theo thời gian sẽ có kết quả :D
 9. hoainiem_2007

  Ở vị trí cân bằng khi $Wd_1=0,6J$, $Wt_2=0,5J$ khi $Wt_1=0,4J$ thì $Wd_2=?$

  Lời giải: $W_1=4W_2=4W$ $\dfrac{W_{t1}}{W_{t2}}=4$ Khi $W_{d1}=0,6J\rightarrow W_{t1}=4W-0,6=4.0,5=2\rightarrow W=0,65J$ Khi $W_{t1}=0,4J\rightarrow W{t2}=0,1\rightarrow W_{d2}=0,65-0,1=0,55J$ Chọn D.
 10. hoainiem_2007

  f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Cậu đọc kĩ thật đấy, tớ đọc lâu rùi mà không để ý chỗ đó =)))
 11. hoainiem_2007

  Giá trị cực đại của UR+UL là

  Viết biểu thức ra sau đó đạo hàm thì $U_L+U_R$ lớn nhất khi $Z_L=R$ khi đó kết quả bằng $U\sqrt{2}=100\sqrt{2} V$. Chọn A.
 12. hoainiem_2007

  f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$

  Ta có: $cos\varphi =\frac{1}{\sqrt{1+(\sqrt{\frac{\omega _1}{\omega _2}-\sqrt{\frac{\omega _2}{\omega _1})^2}}}}$
 13. hoainiem_2007

  Cảm ơn thầy!

  Cảm ơn thầy!
 14. hoainiem_2007

  Giờ ít giáo viên nhiệt tình như thầy lắm!

  Giờ ít giáo viên nhiệt tình như thầy lắm!
 15. hoainiem_2007

  Hôm trước e có nt hỏi thầy mà.hi. Đề thi thử diendanvatly ạ.

  Hôm trước e có nt hỏi thầy mà.hi. Đề thi thử diendanvatly ạ.
 16. hoainiem_2007

  Thầy nhiệt tình quá :D

  Thầy nhiệt tình quá :D
 17. hoainiem_2007

  Successfull???

  Successfull???
 18. hoainiem_2007

  f biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là

  Với $\omega _0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ để $U_{R-Max}$ $\omega $ để $U_{L-Max}$ Ta có công thức: $U_{L-Max}=\dfrac{U \omega ^2}{\sqrt{\omega ^4-\omega _{0}^4}}$ Đáp án: $165\sqrt{2}\left(V\right)$.
 19. hoainiem_2007

  có 2 lần thôi thì phải

  có 2 lần thôi thì phải
Top