Kết quả tìm kiếm

  1. sangls2k2

    Lý thuyết sóng cơ

    Nó bảo là trên "đoạn" thì có dấu bằng, trên "khoảng" thì không
  2. sangls2k2

    Giao thoa sóng

    Ai giúp mình chứng minh công thức tìm số cực đại cực tiểu giữa hai điểm (một đoạn) bất kì trong mặt phẳng có hai nguồn sóng giao thoa với .
Top