Kết quả tìm kiếm

 1. __Black_Cat____!

  R biến thiên Giá trị của r và $Z_C $là

  Bài toán Đặt một điện áp xoay chiều (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi $R = 75 \Omega$ thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp...
 2. __Black_Cat____!

  Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm?

  Bài toán Cho hai vật dao động điều hòa với phương trình lần lượt là:$x_1=4\cos (4\pi t-\dfrac{\pi}{3})$ và $x_2=4\cos (2\pi t+\dfrac{\pi}{6})$. Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? A. $\dfrac{18019}{36}$ B. $\dfrac{12073}{36}$ C. $\dfrac{4025}{4}$ D. $\dfrac{86530}{4}$
 3. __Black_Cat____!

  Thời điểm dòng điện đổi chiều lần thứ 2:

  Bài toán Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức $I=I_o\cos (100\pi t+\dfrac{\pi}{6})$ Thời điểm dòng điện đổi chiều lần thứ 2: A. $\dfrac{1}{300}s$ B. $\dfrac{1}{150}s$ C. $\dfrac{1}{75}s$ D. $\dfrac{1}{100}s$
 4. __Black_Cat____!

  Phần tử tại M dao động cực đại, cùng pha với A, gần A nhất cách A một khoảng?

  Bài toán Ở mặt chất lỏng có hia nguồn A, B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A=u_B=a\cos 20\pi t$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phàn tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và...
 5. __Black_Cat____!

  Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm

  Bài toán Trên mặt nước có hai nguồn $S_1,S_2$ cách nhau 10cm dao động theo phương thẳng đứng. Biên độ tần số dao động của các nguồn lần lượt là 0,5cm, 120Hz. KHi đó trên mặt nước thấy suất hiện 5 gợn lồi và chúng chia $S_1S_2$ thành 6 đoạn mà hai đoạn ở đầu chỉ bằng một nửa các đoạn còn lại...
 6. __Black_Cat____!

  Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ

  Bài toán Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ A. $A^{232};B^{230};C^{228};D^{221}$ B. $A^{214};B^{210};C^{218};D^{222}$ C. $A^{214};B^{208};C^{196};D^{221}$ D. $A^{213};B^{214};C^{215};D^{216}$ P/S: Có người gợi ý cho mình là có công thức xác định thì phải
 7. __Black_Cat____!

  MBA Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu cuôn thứ cấp là:

  Bài toán Cuộn sơ cấp của một máy biến áp mắc qua Ampe kế vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $100V$ thì Ampe kế chỉ $0,0125A$. Biết cuộn thứ cấp mắc vào vào mạch gồm một nam châm điện có $r=1\Omega$ và một điện ttrowr $R=9\Omega$. Tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cáp và cuộn thứ cấp bằng...
 8. __Black_Cat____!

  MPĐ Nếu chỉ đổi cách đấu ba điện trở thành hình tam giác thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường

  Bài toán Ba điện trở giống nhau đấu hình sao đấu vào nguồn ổn định cũng đấu hình sao nhờ các đường dây dẫn. Nếu chỉ đổi cách đấu ba điện trở thành hình tam giác thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường dây? A. Giảm 3 lần B. Tăng 3 lần C. Tăng $\sqrt{3}$ lần D. Giảm $\sqrt{3}$ lần
 9. __Black_Cat____!

  Tức thời Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ:

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_o\cos100\pi t$(V) vào hai đầu đoạn mạch $RLC$. Biết $100\sqrt{3};L=2/\pi(H);C=100/\pi(uF)$. Tại thời điểm khi điện áp tức thời có giá trị bằng nửa giá trị cực đại thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch $i=0,5\sqrt{3}(A)$. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn...
 10. __Black_Cat____!

  Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận?

  Bài toán Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận? A. Trong các khoảng thời gian bằng nha liên tiếp, số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân B. Trong các khoảng thời gian liên tiếp tăng dần theo cấp số nhân, số hạt nhân bị phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân C. Sau mỗi khoảng thời gian...
 11. __Black_Cat____!

  Đại lượng nào giảm nhanh hơn?

  Trong quá trình ôn lại mình thấy có một số thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp: 1. Trong dao động tắt dần thì biên độ và vận tốc cực đại của vật thì đại lượng nào giảm nhanh hơn? 2.Trong môi trường ma sát nhỏ( lực ma sát gây lên dao động tắt chận dần đó) nếu trong đề khẳng định là dao động tắt...
 12. __Black_Cat____!

  Trong cùng một điều kiện, dây chì chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng tối đa là?

  Bài toán Một cầu chì dùng cho một mạng điện xoay chiều có tàn số không đổi chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị dụng $10A$. Cho rằng nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với điện tích xung quanh dây chì. Nếu tăng đường kính dây chì lên $1,44$ lần thì trong cùng một điều...
 13. __Black_Cat____!

  Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?

  Bài toán Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ $m=1kg$, là xo có độ cứng $k=160N/m$, hệ số ma sát trượt là $0,32$. BAn đầu vật được dữ ở vị trí là xo nén $10cm$, rồi tahr nhẹ cho con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/s^2$. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt...
 14. __Black_Cat____!

  Ta có hệ thức đúng?

  Bài toán Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là : Proton, Đơ-te-rivà He, cùng bay vuông góc vào một từ trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó, gọi $R_H;R_D;R_a$ lần lượt là bán kính quĩ đạo tròn của mỗi hạt.. Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng $u$ xấp xỉ bắng số...
 15. __Black_Cat____!

  Biên độ dao động lớn nhất của vật trong quá trình dao động

  Bài toán Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng $k=20N/m$ và vật nặng có khối lượng $m=100g$. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn $6cm$ rồi truyền cho vật vận tốc $v=200cm/s$ hướng về vị trí cân bằng. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là $0,4$. Biên độ dao động lớn nhất của vật...
 16. __Black_Cat____!

  Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là

  Bài toán Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm; âm truyền tới có mức cường độ âm là $65dB$; âm phản xạ có mức cường độ âm là $60dB$. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là A. $5dB$ B. $125dB$ C. $66,19dB$ D. $62,5dB$
 17. __Black_Cat____!

  Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

  Bài toán Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động vuông pha với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động là $U_A=3\cos 10\pi t ;U_B=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi}{3})$. Tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50cm/s$. $AB=30cm$, cho $C$ trên đoạn $AB$ cách $A$ khoảng $18cm$ và cách $B$ khoảng...
 18. __Black_Cat____!

  f biến thiên Xác định tần số để mạch có cộng hưởng

  Bài toán Cho mạch điện $RLC$. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào $AB$. $R$ là biến trở, điều chỉnh tần số $f$ thay đổi thì với hai giá trị của $f$ là $f_1=25\ H_Z$ và $f_2=50\ H_Z$ thì mạch vẫn tiêu thụ với công suất P cho dù biến trở có giá trị $R_1=45\ \Omega$ hay...
 19. __Black_Cat____!

  f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $ \omega_1$,$ \omega_2$

  Bài toán Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết $U_{AM}$ vuông góc với $U_{MB}$ với mọi tần số...
 20. __Black_Cat____!

  Tức thời Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là

  Bài toán Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \omega t$(V) vào mạch RLC nối tiếp. Tại thời điểm $t_1$ các giá trị tức thời là $u_L=-10\sqrt{3}(V);u_C=30\sqrt{3}(V);u_R=15(V)$. Tại thời điểm $t_2$ các giá trị tức thời là $u_P=20(V);u_C=-60(V); u_R=0(V)$. Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch...
Top