Kết quả tìm kiếm

 1. ferollsan

  Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$

  Bài toán Trong thí nghiệm Young về giao thoa sánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là $\lambda _1=0,45\mu m; \lambda _2=0,54\mu m; \lambda _3$, $\lambda _3$ chưa biết. Khỏang cách hai khe hẹp $a=1,8mm$, khỏang...
 2. ferollsan

  Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất

  Bài toán Lúc t=0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khỏang 1,4cm thì thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là A. 1,4s B. 0,7s C. 0,25s D. 1,2s
 3. ferollsan

  Tính công suất

  Bài toán Cho đọan mạch điện AB gồm hai đọan mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đọan AM gồm điện trở thuần $R_1$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đọan mạch MB gồm điện trở thuần $R_2$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có chu kì $T=2\pi \sqrt{LC}$ và có...
 4. ferollsan

  Hãy tính tuổi của cục nham thạch

  Bài toán Một kĩ thuật được dùng để xác định tuổi của các dòng nham thạch xa xưa có tên gọi kĩ thuật kali-argon. Đồng vị phóng xạ $K^{40}$ có chu kì bán rã là 1,28 tỉ năm phân rã $\beta $ tạo thành đồng vị $Ar^{40}$. Do Argon là khí nên không có trong dòng nham thạch nó thóat ra ngoài. Nhưng...
 5. ferollsan

  Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại

  Bài toán Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ cứng 100N/m. Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là các trục của lò xo) được coi là trùng nhau và nằm ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một...
 6. ferollsan

  MBA Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp

  Bài toán Điện năng được truyền tải từ A đến B bằng dây dẫn có điện trở $40\Omega$. Ở A dùng một máy tăng thế và ở B dùng máy hạ thế. Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là 50 A. Công suất hao phí trên dây bằng 5 % công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200...
 7. ferollsan

  Điểm dao động cực đại trên $S2M$ xa $S2$ nhất là bao nhiêu

  Bài toán Có 2 nguồn dao động kết hợp trên mặt nước cách nhau $8cm$ có pt dao động lần lượt $u_1=2\cos(10\pi t-\pi/4)mm$ và $u_2=2\cos(10\pi t+\pi/4)mm$. Tốc độ truyền sóng là $10cm/s$. Điểm $M$ trên mặt nước sao cho $S_{1}M=10cm, S{2}M=6cm$. Điểm dao động cực đại trên $S_{2}M$ xa $S_{2}$ nhất...
 8. ferollsan

  Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng

  Bài toán M,N,P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ $4cm$, dao động tại $N$ cùng pha với dao động tại $M$. Biết $MN=2NP=20cm$ và tần số góc của sóng là $10rad/s$. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng A. $40m/s$ B. $60cm/s$ C...
 9. ferollsan

  Thời gian ngắn nhất để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất

  Bài tóan Sóng ngang có tần số $f=20Hz$ truyền trên mặt nước với tốc độ $2m/s$. Trên một phương truyền sóng đến điểm $M$ rồi đến điểm $N$ cách nó $21,5cm$. Tại thời điểm t, điểm $N$ hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm $M$ sẽ hạ xuống thấp nhất A. $0,03s$ B...
 10. ferollsan

  Tìm tốc độ truyền sóng và chu kì

  Bài toán Lúc $t=t_1$ sóng ngang có $\lambda=2m$ mới truyền đến A làm cho điểm A bắt đầu dao động đi lên. Điểm O cách A $2,5m$ lần đầu tiên lên đến vị trí cao nhất là ở thời điểm $t=t_1+0,3s$. Tìm tốc độ truyền sóng và chu kì sóng
 11. ferollsan

  Tính biên độ của dao động thứ nhất

  Bài toán Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa $x_1=A\cos (\omega t+\pi /2)cm; x_2=5\cos (\omega t+\varphi )cm$ Pt dao động tổng hợp là $x=5\sqrt{3}\cos (\omega t+\pi /3)cm$. Giá trị của $A$ là A. $2,5\sqrt{3}cm$ hoặc $10cm$ B. $2,5\sqrt{3}cm$ hoặc $2.5cm$ C. $5cm$ hoặc $10cm$...
Top