Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc

    2k-1 hay 2k+1 đề được hết nhé. Lấy dấu cộng k chạy từ 0, dấu trừ k chạy từ 1
Top