Kết quả tìm kiếm

 1. chinhanh9

  Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là?

  Cho mạch dao động điện từ. Ban đầu K đóng, trong mạch có một dao động điện từ tự do, hai tụ $C_1, C_2 $giống hệt nhau. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu $C_1$ đạt cực đại bằng $U_0$, ngắt khóa K. Sau đó cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? (Tính theo $L, C_1, C_2, U_0$)
 2. chinhanh9

  MBA Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R

  Một máy biến áp, cuộn sơ có 440 vòng, $r_1=7,2 \Omega $, cuộn thứ có 254 vòng, $r_2=2,4 \Omega $. Đặt vào cuộn dây thứ cấp điện trở $R=20 \Omega $ ; coi dòng Fuco không đáng kể, đặt vào cuộn sơ một hiệu điện thế xoay chiều $U_1=220 V$. Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R
 3. chinhanh9

  Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là?

  Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa...
 4. chinhanh9

  Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a?

  Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng A, B giống hệt nhau trên mặt nước, 2 sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của 2 sóng có hiệu đường đi bằng 3,2 cm, sóng dao động với biên độ a. M' là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên đoạn MM' có bao nhiêu...
 5. chinhanh9

  Tính biên độ dao động tại M

  Hai nguồn sóng trên mặt nước giống hệt nhau A, B cách nhau $8 cm$, biên độ dao động của chúng là $4cm$. Khi đó trên mặt nước tại vùng giữa A và B người ta quan sát thấy có 6 gợn lồi và những gợn này cắt đoạn AB mà hai đoạn đầu chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại. Tính biên độ dao động tại điểm...
 6. chinhanh9

  MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr

  Một máy biến áp có cuộn sơ cấp có 100 vòng dây, cuộn thứ cấp có 200 vòng dây. Cuộn sơ cấp là cuộn dây có cảm kháng $1,5 \Omega , r=0,5 \Omega $. Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 119V? 200V 220V 210V 120V
 7. chinhanh9

  Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp

  Một máy biến thế có hiệu suất $80 %$. Cuộn sơ cấp có 150 vòng. Cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100 ôm, độ tự cảm 318 mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt hiệu điện thế xoay chiều có $U_1 =100V$, tần số 50 Hz...
 8. chinhanh9

  Biên độ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào?

  Một con lắc đơn có chiều dài 50cm, treo vật nặng m, tích điện $q= 4.10^{-5} C$ dao động điều hòa với biên độ $6^0$, lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương, tạo một từ trường đều B sau đó tắt ngay, B có phương vuông góc với mặt phẳng con lắc, và hướng từ ngoài vào, có giá trị $1,8.10^{-4}$...
 9. chinhanh9

  Tìm I hiệu dụng

  Cho mạch điện $u=400 \cos \left(50 \omega t\right)$ gồm $Z_L=R=100 \Omega $. Tìm I hiệu dụng? $\sqrt 6\left(A\right)$ $\sqrt 3\left(A\right)$ $\sqrt 2 \left(A\right)$ $\sqrt 5 \left(A\right)$
 10. chinhanh9

  Nhận định nào đúng về $E_1$ và $E_2$ ?

  Năng lượng tỏa ra của 10 gam nguyên liệu trong phán ứng nhiệt hạch $H\left(2\right) + H\left(3\right) \Rightarrow He\left(4\right) + 17,6 MeV$ là $E_1$ và 10 gam nguyên liệu trong phản ứng nhiệt hạch: $10n + U\left(235\right) \Rightarrow Xe\left(139\right) +Sr\left(95\right) +2n+210 MeV $ là...
 11. chinhanh9

  Hiệu điện thế hãm có giá trị là?

  Dùng ánh sáng đơn sắc có tần số $f_1$ chiếu vào catot của một tế bào quang điện, hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiaau dòng quang điện ta phải đặt vào giữa anot và catot của tế bào quang điện một hiệu điện thế hãm $U_h$. Khi chiếu vào catot ánh sáng đơn sắc có tần số $f_2= 2f_1$ thì hiệu...
 12. chinhanh9

  Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng

  Một con lắc lò xo độ cứng $k$một đầu treo vào giá treo cố định, đầu còn lại gắn vật $m_1$, phía dưới $m_1$ nối với một sợi dây, đầu kia sợi dây là vật $m_2$, hệ dao động điều hòa. Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng. (Lý luận chặt chẽ :3)
 13. chinhanh9

  Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với A trên IM?

  2 nguồn A, B ngược pha cách nhau $20cm, \lambda= 3 cm$. I là trung điểm của AB. Dựng hình vuông AIMN. Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với A trên IM? 1 2 3 4
 14. chinhanh9

  Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là?

  Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức: $e=745 \cos \left(120\pi t\right)$. Biết roto qua với tốc độ $900 $ vòng/phút và mỗi cuộn dây có 50 vòng. Tính từ thông cực đại qua mỗi vòng dây. 5mWb 4mWb 15mWb 20mWb
 15. chinhanh9

  Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là?

  Lăng kính $A=\dfrac{1}{20} rad; n_C=1,524 ; n_F=1,532$ ứng với các tia sáng C và F. Ghép lăng kính với một lăng kính khác có $A'$ bé có $n_C'=1,780 ; n_F=1,810$. Chiếu C, F vào hệ lăng kính. Để chùm tia ló song song thì góc $A'$ phải có giá trị là?
 16. chinhanh9

  Tính $f_1,f_2, \cos \phi_1$

  Mạch $RLC$ có $CR^2 <2L$, $u=U_0 \cos \omega t$ $f=f_1: P==0,75 P_{max}$ $f_2=f_1 +100 Hz :U_{L_{max}}$ Tính $f_1,f_2, \cos \phi_1$
 17. chinhanh9

  Tìm tần số cộng hưởng

  Hai đoạn mạch nối tiếp $R_1L_1C_1$ và $R_2L_2C_2$. Biết mạch $R_1L_1C_1$ có tần số cộng hưởng $\omega _0$, mạch $R_2L_2C_2$ có tần số cộng hưởng $4\omega _0$ và $C_2=2C_1$. Tìm tần số cộng hưởng $\omega $ của mạch gồm $R_1L_1C_1$ nối tiếp $R_2L_2C_2$.
 18. chinhanh9

  Pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là?

  Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Gốc thời gian được chọn khi vật có li độ $-5 \sqrt{3} cm$. Trong nửa chu kì kể từ t=0, vật đi qua vị trí có li độ $-5 \sqrt{2}$ khi pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là?
 19. chinhanh9

  Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng?

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau khoảng a=0,5 mm, mp chứa hai khe cách màn qunag sát khoảng D= 1m. Chiếu vào khe F đồng thời hai bức xạ có bước sóng $0,3.10^{-6}$ và $0,4.10^Ơ{-6}$. Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có...
 20. chinhanh9

  Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó?

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe S được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ trong vùng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_1$ và $\lambda_2= 0,8 \lambda_1$. Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó: vân sáng của $\lambda_2$ và vân sáng hoặc vân tối của $\lambda_1$ vân tối...
Top