Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Bài tập: Sử dụng phương pháp năng lượng để giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán

    Một vật có khối lượng m=500g đang ở độ cao cách mặt đất 5 m, được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20m/s. Cho g=10m/s^2 và chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Bỏ qua mọi lực cản. + Xác định cơ năng của vật tại vị trí ném. + Xác định vận tốc của vật khi chạm đất b. Nếu lực cản của không khí có...
Top