Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Thầy ơi diễn đàn giờ trầm quá ạ!! Em đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mãi k thấy ai giúp cả hic

    Thầy ơi diễn đàn giờ trầm quá ạ!! Em đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mãi k thấy ai giúp cả hic
  2. H

    Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là?

    Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên 1 đường thẳng qua gốc O và vuông với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn...
Top