Kết quả tìm kiếm

  1. Ber

    Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?

    Tiêu cự dài nhất của kính lúp là 8,33. Vậy số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?
Top