Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Số bụng sóng trên AB là?

  Mội sợi dây $AB$ đàn hồi căng dài $l=120 \ \text{cm}$, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là: 4 8 1 10
 2. A

  Tính tỉ số $\dfrac{Z_C}{Z_L}$

  Cho mạch điện gồm tụ C nối tiếp cuộn dây. Đặt vào đầu đoạn mạch một hiệu điện thế $u=U\sqrt{2}\cos \omega t \left(V\right)$ thì điện áp hai đầu tụ là $u_c=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(V\right)$. Tỉ số $\dfrac{Z_c}{Z_l}$ là? $\dfrac{1}{3}$ $\dfrac{1}{2}$ 1 2
 3. A

  Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng:

  Mình xem SGK thì chỉ thấy có công thức $F=\eta v$ vậy cái công thức trên ở đâu vậy nhỉ :| .
 4. A

  Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng:

  Một dây thép căng ngang hai đầu cố định, đang có sóng dừng trên dây. Giả sử tần số sóng và mật độ dây không đổi. Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng Số bụng sóng trên dây giảm 10% Số bụng sóng trên dây đã tăng $\dfrac{10}{9}$ lần Số nút trên dây...
 5. A

  Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là?

  Thực hện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp $S_1,S_2$ cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong môi trường $v=340,5m/s$. Tại điểm $M\left(S_1M=4,25m;S_2M=5m\right)$ có biên độ tổng hợp cực tiểu. Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? f=315Hz f=227Hz f=190Hz f=454Hz
 6. A

  2 :3 you

  2 :3 you
 7. A

  Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$.

  Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang (độ cứng $k=10N/m$, khối lượng của vật nặng là $m=100g$). Cho con lắc dao động điều hòa với biên độ $5cm$. Trong một chu kì thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn điều kiện $F\le 0,25\sqrt{3}N$ là: $\dfrac{2\pi}{15}s$ $\dfrac{2\pi}{5}s$...
Top