Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó

    Đồ thị phụ thuộc vận tốc của vật vào thời gian có dạng nửa elip như hình vẽ. Vận tốc cực đại của vật là $v_0$, thời gian chuyển động là $t_0$. Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó
Top