Kết quả tìm kiếm

 1. tien dung

  Điểm gần nhất trên đoạn thẳng S1S2 dao động cùng pha với nguồn là:

  Có 2 nguồn $S_1S_2$ cách nhau 12cm , dao động cùng pha. $\lambda =5cm$. Điểm gần nhất trên đoạn thẳng $S_1S_2$ dao động cùng pha với nguồn là:
 2. tien dung

  Hệ số công suất của mạch MB và AB là

  Một đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa biến trở thuần, đoạn MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị $80\Omega $ thì công suất tiêu...
 3. tien dung

  Sau $\frac{3}{4}T$ thì dao động của mạch là:

  Trong mạch LC lí tưởng, lúc t=0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và dòng điện và dòng điện đi qua cuộn cảm từ từ B sang A. Sau $\dfrac{3}{4}T$ thì dd của mạch Dòng điện qua L theo chiều từ A dến B, bản A tích điện âm. Dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương. Dòng...
 4. tien dung

  Tổng hợp 1 số câu trong đề thi thử

  1 Trong mạch dao động LC lí tưởng. Thời gian ngắn nhất để năng lượng giảm từ cực đại còn 1 nửa của cực đâị là $t=1,5.10^{-6}s$. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm còn 1 nửa là
 5. tien dung

  Vận tốc của chất điểm thứ 2

  Cho hai chất điểm dao động điều hòa $x_{1}=A\cos\left( \omega t+\varphi \right),x_{2}=A\sin\left( \omega t+\varphi \right)$ . Biết rằng $4x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=25$. Khi chất điểm thứ nhất có $x_{1}=-2,v=9 \ \text{cm}/\text{s}$ thì vận tốc vật thứ 2 Dạng này ở dd có nhiều r, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hơi khác 1 tí
 6. tien dung

  Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát ra đồng thời 3 búc xạ đơn sắc có $\lambda _{1}=392nm$; $\lambda _{2}=490nm$; $\lambda _{3}=735nm$. Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vạch sáng đơn sắc ứng với bức...
 7. tien dung

  So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng

  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm...
 8. tien dung

  Tổng số vân sáng bằng bao nhiêu?

  Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72 μm và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 500 nm đến 575 nm. Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân sáng màu đỏ. Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm đếm được 12 vân sáng màu đỏ...
 9. tien dung

  Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần

  Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần ?. Biết rằng công suất ở nơi tiêu thụ không thay đổi, điện áp trên đường dây tải điện cùng pha với dòng điện chạy trên dây và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp ở nới phát 9, 01
 10. tien dung

  Thời điểm 2 vật tách nhau là

  Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi $k=100$ được đặt nằm ngang, một đầu cố định, đầu còn lại gắn với chất điểm $m_{1}=0,5kg$.Chất điểm $m_{1}$ được gắn với chất điểm $m_{2}=0,5kg$. Các chất điểm có thể dao động không ma sát trên trục 0x nằm ngang. Tại thời điểm ban đầu giữ hai...
 11. tien dung

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong 1T

  Dòng xoay chiều có $i=I\cos \omega t$ trong đoạn mạch có đặc điểm sau. $\dfrac{1}{3}T $ có I=1A. $\dfrac{2}{3}T $ sau có I=2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong 1T là. Đ/a:$I=\sqrt{3}$
 12. tien dung

  Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti

  Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp ở nơi truyền đi. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu...
 13. tien dung

  Vận tốc cực đại của lò xo là

  Một con lắc lò xo có tần số góc riêng $\omega =25\dfrac{rad}{s}$, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc.
 14. tien dung

  Tính $\lambda $

  Sóng dừng trên dây có f=5Hz, thứ tự các điểm O,M,N,P , O là nút, P là bụng gần O nhất, M,N thuộc OP. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để li độ P bằng biên độ của M,N lần lượt là $\dfrac{1}{20}s$ và $\dfrac{1}{15}s$ ,biết MN=0,2cm. Tính $\lambda $
 15. tien dung

  C biến thiên $U_{O}^{}$ gần giá trị nào nhất

  Đặt điện áp $u=U_{O}^{ }\cos\omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C biến đổi được. Khi $C=C_{O}^{}$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là $\varphi _{1}^{ }\left ( 0< \varphi _{1}^{ }< \dfrac{\pi }{2} \right )$ và điện áp hiệu...
 16. tien dung

  Số cực đại trên trên chu vi hình vuông AMNB là

  Trên mặt thoáng của một chất lỏng cách nhau 20cm ,dao động với phương trình là $u_{a}^{ }=2\cos40\pi t$ và $u_{b}^{ }=2\cos\left ( 40\pi t+\pi \right )$. Biết vận tốc truyền sóng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AMNB là
 17. tien dung

  Độ dịch chuyển của vân trên màn là:

  Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp là $a=0,2mm$, khoảng cách từ màn quan sát tới đến hai khe hẹp $D=1m$. Nếu đặt trước một trong 2 nguồn sáng một bản mỏng bề dày là $e=0,01mm$, chiết suất n=1, 5 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn $S_{1}^{ }$ THÌ độ dịch...
 18. tien dung

  Hỏi khi số chỉ của $V_{2}$ cực đại thì số chỉ của $V_{2}^{}$ gấp bao nhiêu lần số chỉ $V_{1}^{ }$

  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C thì thấy: ở cùng thời điểm số, chỉ của $V_{1}^{ }$ cực đại thì số chỉ của $V_{1}^{ }$ gấp đôi số chỉ của $V_{2}^{}$. Hỏi khi số chỉ của $V_{2}^{}$ cực đại thì số chỉ của...
 19. tien dung

  Độ lớn cường độ điện trường E là

  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện $q=20\mu C$và lò xo có độ cứng $K=10\dfrac{N}{m}$. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện, trên mặt bàn nhẵn thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động trên một đoạn...
 20. tien dung

  Biên độ dao động của vật khi lò xo 2 bị lén

  Hai lò xo có chiều dài tự nhiên là $l_{o1}^{ }=l_{o2}^{ }=30cm$ có độ cứng $k_{1}^{ }=100\dfrac{N}{m} và k_{2}^{ }=150\dfrac{N}{m}$, treo vật có khối lượng $m=250g$ vào 2 lò xo ghép song song,kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn $\dfrac{4}{\pi }$ rồi tha nhẹ,sau 1 vai dao động, khi vật đi qua VTCB thì...
Top