Kết quả tìm kiếm

  1. nguyenchithanh

    Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào

    Làm giúp Đặt điện áp u=U0 cos(ωt+j) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu điện trở thuần, điện áp giữa hai đầu tụ điện, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là -25√3 V, 25√3V, -100√3V. Tại thời điểm...
Top