Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai về sóng dừng trên dây

    Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dòng điện xoay chiều có tần số là f, biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa là a. Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai? Biên độ dao động của bụng là 2a, bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng thời gian ngắn nhất...
  2. L

    Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai?

    Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Khi 2 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số nguyên lần tần số nhỏ nhất. Khi 1 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số lẻ lần tần số nhỏ nhất. Tốc độ di chuyển trên dây của...
Top