Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s

    Một sợi dây không dãn có chiều dài 1m, khối lượng không đáng kể. Một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 35m, còn đầu kia buộc một viên bi. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s. a) Khi dây nằm ngang, vật đi xuống, dây đứt. Tính thời gian bi chạm đất và...
Top