Kết quả tìm kiếm

 1. H

  A=4 pha ban đầu=-2pi/3 nên vật xuất phát từ vị trí -A/2 , đi theo chiều dương 9cm=2A +A/4 nên...

  A=4 pha ban đầu=-2pi/3 nên vật xuất phát từ vị trí -A/2 , đi theo chiều dương 9cm=2A +A/4 nên vật ở vị trí 1cm, theo chiều âm 1=4cos(wt+phi) 1/4=cos(wt+phi) suy ra Sin(wt+phi)= căn(1-1/16) v=-4*4pi*Sin(wt+phi)=-4*4pi*(căn 15)/4 =-4pi*căn15
 2. H

  T=0,5 s 1/6 / 0,5 = T/3 dựa vào sự phân bố thời gian trong giao động điều hòa Smax= Acăn3...

  T=0,5 s 1/6 / 0,5 = T/3 dựa vào sự phân bố thời gian trong giao động điều hòa Smax= Acăn3 Vtb(max)=Smax/1/6=60căn3
 3. H

  Fmax=kA=(f*2pi)^2*m*A

  Fmax=kA=(f*2pi)^2*m*A
 4. H

  4A/T

  4A/T
Top