Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng

    Thế còn hiệu suất của máy biến áp ạ
  2. H

    Tính quãng đường vật đi vật đi được trong 3,5T

    Biết làm sao đc cái nào hay thi hả bạn,nên cố mà học cho hết kiến thức trong đề thi @@! thui
Top