Kết quả tìm kiếm

  1. vivian.

    Xác định thời điểm, khoảng thời gian

    Câu 2 nè. v=omega. Căn (A^2-x^2) ta sẽ tính đc x (có 2 nghiệm 1 âm 1 dương) Mà động năng đang giảm nên x đang tăng. Vẽ hình tròn ra -> x là gì. Tìm góc quay trên hình tròn đấy. Chia cho omega thì ra thời gian.
Top