Kết quả tìm kiếm

 1. P

  C biến thiên Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên chính nó cực đại thì biểu thức điện áp của đoạn PM là

  Bài toán Một đoạn mạch PQ gồm: trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được, theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau . Điện áp $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi.t+\phi)$ được đặt vào P và Q. Gọi M là điểm nối giữa C và L.Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên đoạn PM cực đại và khi đó...
 2. P

  Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát

  Bài toán Điện năng được truyền tải đi xa với công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi và độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng $15% $điện áp giữa hai cực của trạm phát điện; cho rằng cường độ dòng điện trong mạch đồng pha với điện áp. Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100...
 3. P

  Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là

  Bài toán Mức năng lượng của nguyên tử hidro có dạng $E_n=\dfrac{-13,6} {n^2}$với n = 1,2,3,.. ứng với các bán kính quỹ đạo K,L,M,N…Từ trạng thái cơ bản, nguyên tử hidro hấp thụ phô tôn thích hợp nên bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Khi đó bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là
 4. P

  Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

  Bài toán Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe hẹp ; khoảng cách từ các khe đến màn ảnh là 1,6m. Giữa màn ảnh và hai khe đặt thấu kính hội tụ thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Tại vị trí ảnh lớn hơn, khoảng...
 5. P

  Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực tác dụng vào vật bằng $(2-\sqrt{3})$ N; ta có $a_0$bằng:

  Bài toán Một con lắc đơn dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ góc $a_{0}$. biết quả nặng có khối lượng $100$ g. Lấy $g=10 m/s^2$. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực tác dụng vào vật bằng $(2-\sqrt{3})$ N; ta có $a_0$bằng:
 6. P

  C biến thiên Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là:

  Bài toán Một đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi.t)$. Biết điện trở thuần của đoạn mạch $R = 40$, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm $L = \dfrac{0,7} {\pi}$ (H).Tụ điện có điện dung $C$ chịu được điện áp cực đại $200$ (V). Để tụ điện không bị...
 7. P

  Hiệu điện thế tại hai cực của ống là:

  Bài toán Bỏ qua tốc độ ban đầu của điện tử khi ra khỏi katốt trong ống tia X. Khi giảm hiệu điện thế giũa hai cực của ống đi 2000 V thì tốc độ của các điện tử khi đến anốt giảm 6000 k m/s. Hiệu điện thế tại hai cực của ống là:
 8. P

  Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là:

  Bài toán Hai nguồn sóng đặt tại hai điểm $A$ và $B$ có dạng $u_A=3\cos(40\pi t)$ và $u_B=3\cos(40\pi+\dfrac{\pi} {2})$ ; trong đó t (s) và u (cm). Các nguồn sóng lan truyền với tốc độ $40 cm/s$ và gây ra hiện tượng giao thoa sóng. Biết $AB = 6,2 cm$; số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm)...
 9. P

  Tại một thời điểm cường độ dòng điện là $12 mA$ thì sau đó $1,5.10^{-4}$ s cường độ dòng điện là 5

  Bài toán Một mạch dao động điện $LC$ lý tưởng có tần số $5000 Hz$. Tại một thời điểm cường độ dòng điện là $12 mA$ thì sau đó $1,5.10^{-4}$ s cường độ dòng điện là $5 mA$. Cường độ dòng điện cực đại là:
 10. P

  Thời gian ngắn nhất kể từ $v=0$ đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại lần 3

  Bài toán Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=A\cos \left(\dfrac{2\pi}{T}t+\dfrac{\pi}{2} \right)$. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc có vận tốc bằng không đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại của nó lần thứ $3$ là: A. $\dfrac{T}{2}$ B. $\dfrac{7T}{6}$ C...
Top