Kết quả tìm kiếm

  1. s2 Lê Anh s2

    Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

    Tính hẳn ra E theo a và q cơ mà bạn Galaxy7 Nên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giải như sau Bạn tự vẽ hình nha. Mik nhìn hình xong nói đó Ta có q1=q2=q3=q, => F1=F2=k."(q1. Q2)"/a^2=k. Q^2/a^2 (dấu "" thay dấu giá trị tuyệt đối => F^2=F1^2 +F2^2 +2.F1.F2.cos120=2F1^2 +2F1^2.(-1)/2=F1^2 => F=F1=k. Q^2/a^2 Đó, mik làm...
Top