Kết quả tìm kiếm

  1. icyangel54

    Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U?

    Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left( \cos \omega t \right)$ V, t tính bằng giây(s). Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? $T=\dfrac{7}{400}$ $T=\dfrac{9}{400}$ $T=\dfrac{1}{400}$ $T=\dfrac{3}{400}$
  2. icyangel54

    Số lần chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +1cm

    Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x=5 sin \left(5 \pi t+\dfrac{\pi}{6} \right)$ (cm) .Trong một giây đầu tiên từ thời điểm $t=0$, chất điểm đi qua vị trí có li độ $x=+1 cm$ 4 lần 7 lần 5 lần 6 lần
Top