Kết quả tìm kiếm

 1. phenol phenic

  Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một

  Bài toán Khi nguồn sáng đơn sắc đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0,2m thì dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là 18mA và 0,6V. Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0,6m thì dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là: A. 6mA và 0,6V. B. 2mA và 0,2V. C...
 2. phenol phenic

  Công suất trung bình của đoạn mạch tiêu từ t1=1/300s đến...

  Bài toán Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có hệ số tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }$ và một tụ điện có điện dung $C =\dfrac{10^{-4}}{2\pi } \left(F\right)$ mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $ u =200 \cos \left(100πt + \dfrac{\pi }{6}\right)...
 3. phenol phenic

  Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng ?

  Bài toán Kích thích cho các nguyên tử Hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của Hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? A. $\dfrac{742}{5}$ B. $\dfrac{384}{9}$ C...
 4. phenol phenic

  Nếu đứt 1 dây pha toàn tải tiêu thụ công suât ?

  Bài toán Mắc một tải thuần trở 3 pha đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha, toàn tải tiêu thụ công suất 600W. Nếu đứt 1 dây pha toàn tải tiêu thụ công suât A. 200W B. 300W C. 400W D. 500W
 5. phenol phenic

  Mạch điện xoay chiều đấu vào mạch điện hình sao và tam giác thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào?

  Bài toán Ba điện trở giống nhau đấu hình sao và nối vào nguồn ổn định cũng đấu hình sao nhờ các dây dẫn. Nếu đổi cách đấu 3 điện trở thành hình tam giác( nguồn vẫn đấu hình sao) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua môi đường dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần? A.Tăng 3 lần B.Tăng $\sqrt{3}$ lần...
 6. phenol phenic

  Tìm chu kì bán rã của U234.

  Bài toán U238 phân rã tạo ra U234 cũng là chất phóng xạ, khi cân bằng phóng xạ trong quặng Urani U234 chiếm 0,006%, biết chu kì bán rã của U238 là $T = 4,5.10^9$ năm. Tìm chu kì bán rã của U234. A. 900000 năm B. 270000 năm C. 450018 năm D. 270016 năm Bài này không biết "Khi cân bằng phóng...
 7. phenol phenic

  Khi đó tại O của màn sẽ có

  Bài toán Trong qua trình tiến trình thí nghiêm giao thoa ánh sánh với khe Young với ánh sáng đơn sắc $\lambda$. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ $S$ đến $S_1$ và $S_2$ bằng $\lambda$ . Khi đó tại O của màn sẽ có: A. vân sáng bậc nhất dịch...
 8. phenol phenic

  Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của vật?

  Bài toán Một con lắc đơn gồm sợi dây không giãn, nhẹ chiều dài $l=40cm$, và vật nặng có khối lượng là $0,2kg$. Dao động với biên độ góc là 60 độ trong nơi có gia tốc trọng trường $g=10 m/s^2$, trong quá trình dao động bỏ qua lực cản khác.Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của...
 9. phenol phenic

  Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là:

  Bài toán Một con lắc lò xo dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g=9,8m/s^2$ với $l=1m$, quả cầu khối lượng $80g$. Cho con lắc dao động với biên độ góc $0,15 rad$ trong môi trường có lực cản thì nó chỉ dao động được $200s$ thì dừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách sử dụng một hệ thống lên...
 10. phenol phenic

  Tức thời Hiệu điện thế đoạn mạch xoay chiều

  Bài toán Mạch điện $RLC$có $\omega ^2=1/{LC}=1/2$ tại thờ điểm t thì hiệu điện thế tức thời trên điện trở là $40V$ và trên tụ điện là $30V$ thì hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch là : $50V$ $55V$ $60V$ $65V$
Top