Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó L thay đổi được. Khi $L=L_0$ thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200W và khi đó $U_L=2U$. Sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn...
Top