Kết quả tìm kiếm

  1. hoaithuonga1k71nxo

    Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

    Cho e hỏi tại sao Khi ở vị trí li độ góc a bất kì, vân tốc luôn không đổi ạ? Vì $v=\sqrt{2gl(cosa - cos a0)}$
Top