Kết quả tìm kiếm

  1. Cr4zyKill3rd.VNZ

    Mọi người xem hộ mình 2 ý kiến sau và góp ý nhé.

    Một thanh dẫn điện, dài 50cm, chuyển động trong từ trường đều, cảm ứng từ B=0,4 T, Vector vận tốc vuông góc với thanh và có độ lớn 20m/s. Vector cảm ứng từ vuông góc với thanh và tạo với vector vận tốc một góc α=30˚. Hiệu điện thế giữa hai đầu C, D của thanh là bao nhiêu? Điện thế ở đầu nào cao...
Top