Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước

    Một người cầm tay vào đầu càng xe và dịch chuyển chiếc xe với vận tốc không đổi. Cho biết trọng lượng của xe là 2500N, càng xe hợp với phương ngang một góc α = 300. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là k = 0,3. a) Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía...
Top