Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Treo thẳng đứng 1 con lắc đơn và một con lắc lò xo vào trần một thang máy đang đứng yên nơi có...

    Treo thẳng đứng 1 con lắc đơn và một con lắc lò xo vào trần một thang máy đang đứng yên nơi có gia tốc trọng trường bằng 10m/s^2 . Kích thích cho hai con lắc dao động điều hoà thì thấy chúng đều có tần số góc bằng 10 rad/s và biên độ dài đều bằng 1 cm. Đúng lúc vật nặng của hai con lắc đều đi...
Top