Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

    Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào chỉ vào khối lượng vật và độ cứng lò xo góc a, khối lượng vật và độ cứng lò xo góc a và độ cứng lò xo chỉ vào góc a và độ cứng lò xo
Top