Kết quả tìm kiếm

 1. ThanhBook

  Em sẽ chú ý hơn :)

  Em sẽ chú ý hơn :)
 2. ThanhBook

  Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu

  Bài toán Một máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suât P. Điện sản xuất ra được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất H. Hỏi nếu khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu? A. $H'=\dfrac{H}{n}$ B. $H'=H$ C. $H'=\dfrac{n+H-1}{n}$ D. $H'=nH$
 3. ThanhBook

  MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy?

  Bài toán Có hai máy biến áp lý tưởng (bỏ qua hao phí) cuộn sơ cấp có cùng số vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở...
 4. ThanhBook

  Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín

  Bài toán Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L_{o}$ mắc nối tiếp với một điện trở $R_{o}$=60$\Omega$, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần có giá trị R mắc nối tiếp một hộp kín chứa một trong hai phần tử: cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp...
 5. ThanhBook

  f biến thiên Tần số f thay đổi thì...

  Câu hỏi Nếu đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều $u=U_o\cos 2\pi ft$, $U_o$ không đổi, tần số f thay đổi thì: A. tụ điện tiêu thụ năng lượng $\dfrac{1}{2}$C$U_o^{2}$ ( C là điện dung của tụ điện). B. cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp góc $\dfrac{\pi}{2}$. C. cường độ dòng điện...
 6. ThanhBook

  f biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB

  Bài toán Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X,Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loai điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp u=100$\sqrt{2}$\cos2$\pi$ft (V) với f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số đến giá trị $f_o$ thì điện áp hiệu...
Top