Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hỏi e bị lệch theo trục nào?

    Một chùm electron 10kev chuyển động theo trục ox bị làm lệch bởi từ trường B=0,002 T hường theo trục z. Hỏi e bị lệch theo trục nào? Bán Kính Qũy Đạo?
Top